Od 01 stycznia 2023r. można składać wnioski o refundację poniesionych w 2023 r. kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego.

Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Szczegółowe informacje i wzór wniosku Refundacja podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem

Ogrzewasz mieszkanie energią elektryczną i jest to główne źródło ogrzewania? Jeśli tak, to możesz ubiegać się o dodatek elektryczny. Jednak musisz się pospieszyć, bo wnioski przyjmowane są tylko do 1 lutego.
Dodatek elektryczny wypłacany jest jednorazowo, a jego wysokość wynosi:
1 000 zł lub
1 500 zł w przypadku, gdy w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. gospodarstwo zużyło energii elektrycznej więcej niż 5 MWh.
W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh do wniosku dołączyć należy rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym (faktury) potwierdzające zwiększone zużycie energii elektrycznej w 2021 r.

Warunkiem otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynku (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku źródeł zgłaszanych lub wpisanych po raz pierwszy.

Szczegółowe informacje Dodatek elektryczny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie we współpracy z Fundacją Samodzielni Robinsonowie w Warszawie rozpoczął realizację projektu ,,Ekonomiczna samodzielność kluczem do sukcesu”. Realizacja projektu możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji BGK (Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie ,,Kierunek Sukces”-I Edycja). Celem projektu jest budowanie świadomości i samodzielności ekonomicznej młodzieży. Poprzez udział w warsztatach młodzi ludzie mają szansę nawiązania nowych znajomości, przyjaźni oraz zdobycia umiejętności współdziałania w grupie.

Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek elektryczny wprowadzony ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm.) Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, niezależnie od dochodu, w przypadku, gdy są spełnione następujące warunki:

UWAGA! Tylko do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy oraz dodatek do innych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe,  inne rodzaje biomasy, gaz skroplony LPG lub olej opałowy) .

Więcej informacji oraz wzory wniosków znajdziecie Państwo na stronach:

Dodatek węglowy

Dodatek grzewczy