Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie w ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem całodobowej usługi opieki wytchnieniowej.
Program realizowany będzie do 31 grudnia 2024 r.
Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

W dniu 18 kwietnia 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Książnicą Stargardzką rozpoczyna realizację projektu dla kobiet między 19 a 30 rokiem życia, mieszkanek miasta Stargard. Projekt składa się z sześciu spotkań, podczas których uczestniczki skupią się na rozwoju osobistym, budowaniu poczucia własnej wartości i samoświadomości.

W dniu 11.03.2024r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Stargardzie wraz z zespołem psychologów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie rozpoczęli cykl spotkań z uczniami szkół podstawowych w Stargardzie  w ramach programu profilaktycznego "Wspieramy się wspólnie przeciwko przemocy" dotyczącego przeciwdziałania agresji i przemocy wśród młodzieży. Pierwsze spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 8.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie zaprasza do udziału w warsztatach „Szkoły dla Rodziców” realizowanych w ramach Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”, których ideą jest podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, zwłaszcza tych, którzy mają problemy w wykonywaniu swojej funkcji rodzicielskiej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod Ośrodek. Mieszkaniec naszego miasta zgłosił się do nas z informacją, że otrzymał wiadomość SMS pochodzącą rzekomo od MOPS-u z informacją o możliwości odbioru świadczenia w postaci bonu na święta wielkanocne.