Do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy, czyli jednorazowe świadczenie, które ma zrekompensować wzrost kosztów życia. Wnioski można składać drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub tradycyjnie (papierowo).

Podstawowym warunkiem uzyskania dodatku osłonowego jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 2100 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego lub 1500 zł na osobę w rodzinie. Jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza tę kwotę, obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Do kryterium dochodowego liczy się wysokość dochodu z 2022 r.

Kwota dodatku jest zróżnicowana i w zależności od liczby członków rodziny wynosi od 228 zł do 822 zł. Jeśli w gospodarstwie domowym do ogrzewania używa się źródła zasilanego węglem lub paliwami węglopochodnymi, dodatek jest podwyższony. Dodatek będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski papierowe przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, ul Warszawska 9a, wejście A pokój 1 oraz wejście D pokój 50 w godz. 8-15.

Jeżeli bezinteresownie pomagasz rodzinom ze swojego otoczenia, zdarza Ci się zajmować dziećmi sąsiadów, pomagasz im w sytuacjach kryzysowych i nie jest Ci obojętny ich los, to szukamy właśnie Ciebie. Możesz podzielić się swoim doświadczeniem życiowym, w szczególności w zakresie: pomocy w planowaniu czasu wolnego rodzinom, pomocy dzieciom w nauce, wypracowaniu nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, kształtowaniu prawidłowych ról społecznych udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, utrzymanie higieny osobistej, sprzątanie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Zaprasza do współpracy osoby i rodziny z bezpośredniego otoczenia dziecka (sąsiadów, dziadków, krewnych, znajomych) zainteresowanych wsparciem rodzin przezywających trafności
w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych

W CELU UZYSKANIA PEŁNEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie
Ul. Warszawska 9a
73-110 Stargard
tel. 91-578-45-83 wew.133

Informujemy, że od dnia 10 maja 2024r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Stargardzie rozpoczyna realizację projektu pn. „Kobieca (nie) MOC w przemocy”

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkanki Stargardu, które ukończyły 18. rok życia i chciałyby m.in.:
- poszerzyć swoją wiedzę na temat przemocy domowej jej przebiegu, skutków i mechanizmów,
- nabyć umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych/kryzysowych,
- poszerzyć świadomość własnych ograniczeń i możliwości,
- pracować nad świadomym dokonywaniem wyborów i decyzji życiowych,
- poznać techniki relaksacyjne przywracające naturalną harmonię ciała i umysłu

Więcej na temat projektu, w tym formularz zgłoszeniowy uczestnictwa, znajdą Państwo pod linkiem Kobieca (nie)MOC

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku PSYCHOLOGA.'

Forma zatrudnienia: umowa pełen etat ( na zastępstwo )

Ilość etatów: 2

W dniu 15 kwietnia 2024r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym rozpoczyna program psychologiczno-terapeutyczny dla osób doświadczających przemocy domowej.
Celem programu jest:
- przerwanie cyklu przemocy w rodzinie,
- wyrównanie stanu emocjonalnego,
- poprawienie funkcjonowania psychospołecznego,
- nabycie wiedzy odnoszącej się do zjawiska przemocy,
- zapoznanie uczestników ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach.