Gmina-Miasto Stargard (zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym, sprawia pogrzeb osobom zmarłym na jej terenie, wtym osobom bezdomnym, jak również dzieciom martwo urodzonym bez względu na czas trwania ciąży, w tym wskutek poronienia, jeżeli nie ustalono osób uprawnionych do sprawienia im pogrzebu lub osoby i podmioty uprawnione nie skorzystały z prawa do pochowania zwłok.

Sprawienie zbiorowego pogrzebu dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży oraz szczątków płodów, które nie zostały odebrane miejscowego szpitala lub od innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w których mają miejsca porody i poronienia, dokonuje się nie częściej niż dwa razy do roku w grobie ziemnym pod Pomnikiem Dzieci Utraconych na terenie Starego Cmentarza Komunalnego w Stargardzie, po uprzednim dokonaniu kremacji i umieszczeniu popiołów w zbiorowej urnie.