Zapraszamy  do złożenia oferty w postępowaniu o wartości niższej od kwoty 130 000 zł netto (postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w oparciu o przepis art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy), którego przedmiotem jest "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz dostępu do mobilnego Internetu wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie 24 miesięcy tj. od dnia 01.04.2023r. do dnia 31.03.2025 r."
Termin składania ofert - 03.03.2023r.