W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Przykładowa Instytucja jest samorządową jednostką budżetową Naszego Miasta. Przykładowa Instytucja została utworzona w roku 1997 decyzją Rady Gminy Naszego Miasta.

Karta informacyjna

Nazwa podmiotu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie
Forma prawna:
samorządowa jednostka budżetowa Gminy-Miasta Stargard
NIP:
854 10 52 834
NIP do rozliczeń finansowych:
854 222 88 73
REGON:
 005445037
Dane to faktury:
Gmina-Miasto Stargard Miejski Ośrodek pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard NIP 854 222 88 73
Lokalizacja:
woj. zachodniopomorskie, powiat stargardzki, miasto Stargard
Adres:
ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard
Telefon:
+48 91 578-45-83
Faks:
+48 91 577-00-01
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7:30-15:30
Konto bankowe:
Bank PKO S.A. - I O/Stargard nr 43 1240 3901 1111 0000 4216 7497
Dyrektor:
 Małgorzata Olejnik
Główna Księgowa:
Elżbieta Rotecka

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek 8:00-15:00

Kasa czynna: pn-pt: 10:30-12:00 i 12:30-14:30

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora Ośrodka: środa 9:00-12:00 i 15:00-16:00 (po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną - tel. 91 578-45-83)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta Stargardu . Do zadań tych należy w szczególności:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
 2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
 3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
 4. Praca socjalna.
 5.  Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
 6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
 7. Prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych
 8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych w oparciu o ustawę o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 9. Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 10. Należące do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
 11. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
 12. Organizowanie i finansowanie prac społecznie użytecznych,
 13. Prowadzenie obsługi technicznej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 14. Prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego.
 15. inne zadania wynikające z upoważnienia lub przepisów prawa (m.in. przyznawanie i wypłacania stypendiów szkolnych, przyznawania i wypłacania zasiłków dla opiekunów).

Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie upoważniony jest Dyrektor i Zastępcy Dyrektora natomiast kierownicy działów upoważnieni są do wydawania decyzji w zakresie ich działania, tj. Kierownik Działu Dodatków Mieszkaniowych w sprawach dodatków mieszkaniowych i energetycznych, Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz w zakresie zasiłków dla opiekunów, Kierownik Działu Realizacji Pomocy Społecznej w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości miasta Stargardu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustaw.