Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje o naborze kandydatów na stanowisko ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej : „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
Poszukujemy osób chcących podjąć pracę jako asystent osoby niepełnosprawnej.
Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie zaprasza do udziału w warsztatach „Szkoły dla Rodziców” realizowanych w ramach Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”, których ideą jest podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, zwłaszcza tych, którzy mają problemy w wykonywaniu swojej funkcji rodzicielskiej.

Zajęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek począwszy od 13.03.2023 roku w  godzinach 15:30 – 17:30 na terenie naszego Ośrodka (Wejście C - sala nr 72).

Od 01 stycznia 2023r. można składać wnioski o refundację poniesionych w 2023 r. kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego.

Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Szczegółowe informacje i wzór wniosku Refundacja podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie we współpracy z Fundacją Samodzielni Robinsonowie w Warszawie rozpoczął realizację projektu ,,Ekonomiczna samodzielność kluczem do sukcesu”. Realizacja projektu możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji BGK (Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie ,,Kierunek Sukces”-I Edycja). Celem projektu jest budowanie świadomości i samodzielności ekonomicznej młodzieży. Poprzez udział w warsztatach młodzi ludzie mają szansę nawiązania nowych znajomości, przyjaźni oraz zdobycia umiejętności współdziałania w grupie.

UWAGA! Tylko do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy oraz dodatek do innych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe,  inne rodzaje biomasy, gaz skroplony LPG lub olej opałowy) .

Więcej informacji oraz wzory wniosków znajdziecie Państwo na stronach:

Dodatek węglowy

Dodatek grzewczy