Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odwiedziły członkinie Klubu "Senior+" z os. Lotnisko, które przekazały dla naszych najbardziej potrzebujących podopiecznych wykonane własnoręcznie czapki i rękawiczki. Bardzo dziękujemy za okazane wsparcie, które będzie niezwykle przydatne w związku ze zbliżającym się okresem zimowym!

W związku ze zbliżającymi się mrozami i sezonem zimowym, w czasie których często zagrożone jest zdrowie i życie osób ubogich, bezdomnych, które nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie zwraca się z apelem do wszystkich, którzy widzą na ulicy osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach, czy na przystankach autobusowych, aby reagowali na każdy taki przypadek i o takich sytuacjach niezwłocznie informowali właściwe służby.

Coraz chłodniejsze noce to trudny czas dla osób, które zmagają się z kryzysem bezdomności. Osoby bezdomne poważnie narażone są na utratę zdrowia lub życia z uwagi na niebezpieczeństwo związane z wychłodzeniem organizmu. Pamiętajmy o tym, że każda reakcja i informacja przekazana służbom, może przyczynić się do uratowania czyjegoś zdrowia a nawet życia!

WIDZISZ OSOBĘ BEZDOMNĄ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY
ZAREAGUJ, POMÓŻ, ZGŁOŚ!

Od 8.11. (wtorek) będzie można składać wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie 2000 zł brutto za tonę. Dokumenty trzeba dostarczyć do siedziby PECu (Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej) przy ul. Nasiennej 6 – w dni robocze od 8:00 do 16:00.

Od 3 listopada 2022 r. wprowadzono nowe rozwiązania dla domów, w których mieszka więcej niż jedna rodzina.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać kilka dodatków węglowych na jeden adres?
Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem.

UWAGA! Tylko do 31 października można złożyć wniosek o dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy to świadczenie pieniężne, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. Świadczenie to stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Pod uwagę brany jest dochód za 2021 rok. Wyższy dodatek przysługuje przysługuje tym gospodarstwom domowym, które spełniają kryteria dochodowe wynikające z ustawy oraz ich główne źródło ogrzewania zgłoszone do CEEB jest zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Wszelki informacje oraz wzór wniosku można uzyskać na stronie Dodatek osłonowy.