Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął kolejna edycję Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, która jest kontynuacją Programu z 2022r. W ramach kontynuowanego II Modułu w formie opasek bezpieczeństwa mogą nadal korzystać ze wsparcia mieszkańcy Stargardu w wieku 65 lat i więcej. Program jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Poszukujemy osób empatycznych, mających doświadczenie w wychowywaniu dzieci, które czerpać będą satysfakcję z pomocy tym, którzy przeżywają trudności w życiu codziennym.

RODZINA WSPIERAJĄCA, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w tym:
-opiece i wychowaniu dziecka, prowadzenia gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

RODZINA WSPIERAJĄCA zajmuje się w szczególności : pomocą w planowaniu czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych, pomocą dzieciom w nauce, wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, utrzymanie higieny osobistej, sprzątanie.

Osoby chcące uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30, pod numerem tel. 91 578-45-83 wew.133.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem .
Program realizowany będzie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.
Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia oraz uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc, a w przypadku dzieci zaprowadzaniu ich do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje o naborze kandydatów na stanowisko ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej : „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
Poszukujemy osób chcących podjąć pracę jako asystent osoby niepełnosprawnej.
Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie zaprasza do udziału w warsztatach „Szkoły dla Rodziców” realizowanych w ramach Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”, których ideą jest podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, zwłaszcza tych, którzy mają problemy w wykonywaniu swojej funkcji rodzicielskiej.

Zajęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek począwszy od 13.03.2023 roku w  godzinach 15:30 – 17:30 na terenie naszego Ośrodka (Wejście C - sala nr 72).