Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie zatrudni pracowników na stanowisko PSYCHOLOGA

 Forma zatrudnienia: umowa pełen etat (na zastępstwo)

Ilość etatów: 2

 Wymagane kwalifikacje

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
 2. Mile widziane minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku psychologa i posiadanie minimum 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu indywidualnego i zespołowego poradnictwa psychologicznego. 
 3. Posiadanie uprawnień do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i rodzinnej.
 4. Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.
 5. Sumienność, terminowość, odpowiedzialność, otwartość na kontakt z ludźmi,
 6. Niekaralność.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Prowadzenie porad, konsultacji, terapii indywidualnej, interwencji kryzysowej, diagnozowanie przypadków.

 1. Prowadzenie konsultacji umiejętności wychowawczych i terapeutycznych dla rodziców i dzieci.
 2. Prowadzenie mediacji, psychoedukacji i motywacji osób, rodzin ( np. do podjęcia terapii odwykowej, uczestnictwa w zajęciach szkoły dla rodziców , itd.).
 3. Udzielanie poradnictwa osobom i rodzinom przejawiających trudności wychowawcze oraz dysfunkcyjne.
 4. Informowanie o prawach i uprawnieniach osoby i rodziny doznającej przemocy
 5. Podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów funkcjonowania rodziny / osoby.
 6. Realizacja grupowych form pracy o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym i profilaktycznym .
 7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej załatwianych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami, względnie zleceniami zwierzchnika służbowego.
 8. Konsultowanie własnych diagnoz i spostrzeżeń ze specjalistami z zakresu psychiatrii, rehabilitacji, pedagogiki i innych dziedzin w zależności od potrzeb osób, rodzin.
 9. Proponowanie form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych osób, rodzin.
 10. Stosowanie różnych form postępowania terapeutycznego w odniesieniu do indywidualnych potrzeb i możliwości osób / rodzin.
 11. Wskazywanie możliwości poznawczych i rozwojowych osób, rodzin wskazanych przez pedagoga szkolnego.
 12. Sporządzanie sprawozdań z działalności swojej pracy po zakończeniu każdego półrocza lub w razie potrzeb.
 13. Ustalanie z koordynatorem , pracownikiem socjalnym lub innym specjalistą działań podejmowanych przez osoby i rodziny mających na celu wyjście z trudnej sytuacji życiowej.
 14. Inicjowanie działań zapobiegających degradacji osób, rodzin i grup.

 Pracownik powyższe zadania wykonuje przeważnie w szkołach na terenie miasta Stargard.

 Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i/lub doświadczenie zawodowe.

 Termin i sposób składania ofert:

Oferty opatrzone hasłem/tematem Oferta pracy -   PSYCHOLOG należy składać osobiście lub listownie na adres  MOPS w Stargardzie ul. Warszawska 9a lub elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 30.04.2024r. do godz. 15:30

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 05 kwiecień 2024 06:45 Andrzej Ościak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 kwiecień 2024 07:20 Andrzej Ościak