Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Stargardzie poszukuje kandydata na nieurzędnicze stanowisko pracy: pracownik socjalny  w wymiarze 1,0 etatu

I. Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych
 2. nieposzlakowana opinia
 3. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku praca socjalna lub inne uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

II. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane doświadczenie w wykonywaniu pracy socjalnej, doświadczenie w pracy o podobnym charakterze (mile widziana specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego)
 2. wymagana znajomość zagadnień z zakresu przepisów w szczególności: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 3. umiejętność organizacji i planowania pracy
 4. zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
 5. aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań,
 6. wysoka kultura osobista, empatia;
 7. odporność na stres,
 8. umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office).

III. Główne obowiązki na w/w stanowisku:

 1. rozpoznawanie i ustalanie potrzeb pomocy społecznej w zakresie zadań własnych i zleconych gminie;
 2. sporządzanie poprawnych pod względem merytorycznym i formalno – prawnym wywiadów środowiskowych i przekazywanie ich do zaopiniowania ;
 3. organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej w przydzielonym rejonie z osobami wymagającymi wsparcia i wnioskowanie pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości finansowych MOPS w celu poprawy sytuacji osób wymagających pomocy;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz
 5. wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 6. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 7. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. dokumenty poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia;
 3. ewentualnie dokumenty poświadczające posiadanie doświadczenia zawodowego – świadectwa pracy,
 4. zaświadczenia o zatrudnieniu itp.; ewentualnie dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji dodatkowych mających znaczenie na w/w stanowisku

V. Sposób i termin składania ofert:

Aplikacje można składać: w zamkniętej kopercie, z adnotacją „zatrudnienie na stanowisko pracownik socjalny ”:

 • w siedzibie MOPS w Stargardzie
 • przesłać listem na adres Ośrodka: ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard
 • przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 luty 2024 12:49 Andrzej Ościak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 luty 2024 12:50 Andrzej Ościak