W minioną sobotę (27.05) uczestniczyliśmy w "Białej sobocie" - wydarzeniu zorganizowanym przez Przychodnię Wojskową w Stargardzie - łączącym badania profilaktyczne z festynem rodzinnym promującym zdrowy tryb życia. W zorganizowanym punkcie promowaliśmy realizowane przez nasz Ośrodek działania m.in. na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego, ze szczególnym akcentem na małoletnich. Do dyspozycji odwiedzających był psycholog. Odwiedzający nasz punkt mogli także zasięgnąć informacji w zakresie profilaktyki uzależnień oraz ogólnych zadań realizowanych przez Ośrodek ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dla najmłodszych uczestników przygotowaliśmy balony, starsi otrzymywali ulotki w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego małoletnich, wsparcia w zakresie Mieszkania Wytchnieniowego (Program finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego), profilaktyki uzależnień oraz broszurę Jak pomagamy? Informator Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie.