Od 01.07.2024 r. wchodzą istotne zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mi.in. przedłużenie legalnego pobytu do dnia 30 września 2025 r. obywatelom Ukrainy, którzy przybyli w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
 
Obywatele Ukrainy aby otrzymywać świadczenia rodzinne na okres lipiec – październik 2024 roku winni złożyć nowe wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych.
 
Świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku.
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Warszawska 9A, wejście A, pokój 1 w godzinach od 8.00 do 15.00, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, drogą online za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia lub w tradycyjnej formie papierowej w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.