Przedstawiamy harmonogram odbioru I tury żywności z Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa podprogram 2023, wydawanej przez Misja Dobra Nowina dla osób skierowanych przez nas Ośrodek (24 i 26 czerwca, według pierwszej litery nazwiska) i osób bezdomnych.
Żywność wydawana będzie przy ul. Wojska Polskiego 21.