Miło nam poinformować, że w dniu 16.05.2024r. podczas prelekcji na temat sytuacji trudnych oraz na temat prawnych aspektów zjawiska przemocy domowej jedną z prelegentek będzie Pani Katarzyna Wójcik- adwokat członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu prowadząca kancelarię adwokacką w Stargardzie.

Pani Katarzyna Wójcik udziela porad prawnych, reprezentuje przed sądami, organami administracji i organami ścigania.

 Zakres tematyczny podczas spotkania będzie dotyczył: prawnych aspektów przemocy domowej w zakresie naruszenia praw dorosłej osoby jak i dziecka, czynności które należy podjąć przede wszystkim w zakresie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania oraz zostaną omówione regulacje prawne zawarte w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w domowej.