Do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy, czyli jednorazowe świadczenie, które ma zrekompensować wzrost kosztów życia. Wnioski można składać drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub tradycyjnie (papierowo).

Podstawowym warunkiem uzyskania dodatku osłonowego jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 2100 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego lub 1500 zł na osobę w rodzinie. Jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza tę kwotę, obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Do kryterium dochodowego liczy się wysokość dochodu z 2022 r.

Kwota dodatku jest zróżnicowana i w zależności od liczby członków rodziny wynosi od 228 zł do 822 zł. Jeśli w gospodarstwie domowym do ogrzewania używa się źródła zasilanego węglem lub paliwami węglopochodnymi, dodatek jest podwyższony. Dodatek będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski papierowe przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, ul Warszawska 9a, wejście A pokój 1 oraz wejście D pokój 50 w godz. 8-15.