Jesień i zima to szczególnie trudny czas dla ludzi, którzy nie mają dachu nad głową. Niskie temperatury niosą niebezpieczeństwo dla ich zdrowia i życia. To bywa zagrożone nawet, gdy chronią się w pustostanach, altankach, wiatach śmietnikowych, kanałach albo w piwnicach. Czas od października do marca, a nawet kwietnia, jest szczególnie intensywny dla ludzi niosących pomoc i wsparcie osobom bezdomnym w Stargardzie.

Jak zwykle jesienią zebrał się zespół interwencyjny. Jego członkowie dyskutowali m.in. o wszystkich miejscach, w których gromadzą się ludzie bezdomni. Ustalono też jakie działania będą podejmowane by im pomóc. – Niskie temperatury to realne zagrożenie dla życia mieszkańców naszego miasta, którzy spędzają dni i noce na świeżym powietrzu. Doświadczenie pokazuje też niestety, że nawet prowizoryczne altanki i inne tego typu miejsca, nie uchronią przed wychłodzeniem. Jak zwykle służby zrobią, co w ich mocy, żeby pomóc osobom bezdomnym przetrwać ten czas. Nacisk będzie kładziony także na nakłanianie ich do zmiany swojego życia. Pokazane zostaną możliwości zamieszkania w bezpiecznych, dobrych warunkach – mówi prezydent Rafał Zając.

Już w listopadzie rozpocznie się monitorowanie wszystkich miejsc pobytu osób bezdomnych. Służby spotkają się z nimi przynajmniej raz w tygodniu. Za każdym razem przekażą propozycje skorzystania ze schronisk, noclegowni i ogrzewalni. W niektórych przypadkach możliwe też będzie przekazanie ciepłego posiłku. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w razie potrzeby pomogą również w zorganizowaniu ubrań, zakupie leków i opału.

W okresie jesienno-zimowym warto zachować szczególną wrażliwość, mimo, że osoby bezdomne bywają uciążliwe dla otoczenia. Każdy przypadek zajmowania przez nie miejsc niemieszkalnych można zgłaszać do odpowiednich służb. W ten sposób ograniczamy możliwość ich śmierci z powodu wychłodzenia, a w niektórych przypadkach możemy się również przyczynić do pozytywnej zmiany dotychczasowego życia.

Podajemy przydatne numery telefonów:

– 800 170 010 (ze stacjonarnego)/ 696 031 168 (z komórki) – infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, przez którą można wskazać osoby potrzebujące wsparcia w naszej okolicy;
– 91 578 45 83 – infolinia MOPS w Stargardzie – osoby bezdomne dostaną tam niezbędne informacje o placówkach udzielających pomocy. Pod tym numerem przyjmowane są też zgłoszenia o ich nowych miejscach pobytu;
– 91 577 50 90 – Straż Miejska w Stargardzie;
– 91 577 65 96 – Centrum Socjalne Caritas (ul. Z. Krasińskiego 19);
– 91 576 29 96 – Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych (ul. L. Okulickiego 3).

Zdjęcia: UM w Stargardzie