Osobom pobierającym świadczenia zależne od orzeczeń o niepełnosprawności/orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (m.in. zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego) przypominamy, aby na bieżąco zgłaszały fakt otrzymania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

W przypadku otrzymywania świadczenia związanego z orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności ważne jest niezwłoczne poinformowanie tut. Ośrodka o otrzymaniu nowego orzeczenia i ponowne złożenie wniosku o przyznanie świadczenia.

Osobom, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności lub ukończenia 75 roku życia przypominamy, że świadczenie to nie przysługuje, jeżeli osoba ma przyznany dodatek pielęgnacyjny przez inną instytucję. Fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do tut. Ośrodka.


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych są do Państwa dyspozycji w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (pok. 1) lub pod telefonem 91 578 03 19.