Gmina-Miasto Stargard wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stargardzie we współpracy z Fundacją Samodzielni Robinsonowie w Warszawie zakończyła realizację projektu ,,Ekonomiczna samodzielność kluczem do sukcesu”. Realizacja projektu możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji BGK (Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie ,,Kierunek Sukces”-I Edycja). Projekt realizowany był od 01.11.2022r do 31.03.2023r. i obejmował 3 spotkania warsztatowe. Do projektu przystąpiła młodzież pochodząca z rodzin objętych wsparciem MOPS, zagrożona wykluczeniem społecznym, przebywająca w różnych formach pieczy zastępczej tj. placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w procesie usamodzielnienia.

Celem projektu było budowanie świadomości i samodzielności ekonomicznej młodzieży. Poprzez udział w warsztatach, młodzi ludzie mieli szansę nawiązania nowych znajomości, przyjaźni oraz zdobycia umiejętności współdziałania w grupie.
Wszystkie spotkania dotyczące realizacji projektu odbyły się dzięki uprzejmości Dyrektora Stargardzkiego Centrum Kultury Pani Joanny Tomczak w przestronnej i wzbogaconej o piękne obrazy sali SCK. Przedstawiciele fundacji Samodzielni Robinsonowie w sposób przystępny i atrakcyjny dla uczestników przedstawili założenia programu, po czym młodzież wraz z prowadzącymi realizowała twórcze warsztaty.
Młodzież angażowała się aktywnie, poznawała wskazówki dotyczące rozwiazywania codziennych problemów i podejmowania decyzji ekonomicznych, finansowych, gospodarczych czy zawodowych, które mogą mieć wpływ na kreowanie swojej przyszłości.

Zdjęcie z zakończenia projektu Ekonomiczna samodzielność kluczem do sukcesu

Zdjęcie z zakończenia projektu Ekonomiczna samodzielność kluczem do sukcesu

Zdjęcie z zakończenia projektu Ekonomiczna samodzielność kluczem do sukcesu

Zdjęcie z zakończenia projektu Ekonomiczna samodzielność kluczem do sukcesu

Zdjęcie z zakończenia projektu Ekonomiczna samodzielność kluczem do sukcesu

Zdjęcie z zakończenia projektu Ekonomiczna samodzielność kluczem do sukcesu