Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje o naborze kandydatów na stanowisko ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej : „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
Poszukujemy osób chcących podjąć pracę jako asystent osoby niepełnosprawnej.
Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

I. Wymagania niezbędne :
a) posiadanie dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
b) posiadanie co najmniej 6-miesięcznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
d) korzystanie z pełni praw publicznych,
II. Wymagania dodatkowe:
1) dyspozycyjność,
2) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
3) operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

III. Obowiązki asystenta:
Do zadań asystenta należało będzie min. pomoc osobie niepełnosprawnej w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe,
b) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
c) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. kino ,teatr, muzeum, galerie sztuki, wystaw),
d) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
e) zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewni tej usługi).
IV. Wymagane dokumenty:
Osoby zainteresowane proszone są o składanie:
a) CV,
b) oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie,
d) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
e) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w związku z RODO.
Dodatkowo w przypadku świadczenia usługi na rzecz dzieci :
- zaświadczenie o niekaralności (w przypadku świadczenia usługi na rzecz dziecka);
- pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie, z dopiskiem: „Dotyczy naboru – kandydat na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.