Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie od września br. będzie realizował drugą edycję Programu Terapeutycznego dla Osób Uwikłanych w Przemoc Domową. Celem głównym programu będzie przerwanie cyklu przemocy w rodzinie. W ramach programu zapewniamy wsparcie psychologiczne dla osób doznających przemocy oraz dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zgłoszeń do programu można dokonywać do 15 września 2022 roku osobiście lub telefonicznie do Koordynatora Zespołu ds. Przemocy i Pomocy Psychologicznej lub pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie, w godzinach 8.00 – 15.00.

Z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc w rodzinie psycholog będzie prowadził wstępne indywidualne rozmowy diagnostyczne. Rozmowy indywidualne poprzedzają wejście uczestników do grup terapeutycznych.
Program dla osób doznających przemocy obejmuje 10 spotkań po 2 godziny jeden raz w tygodniu.
Program dla osób stosujących przemoc obejmuje 25 spotkań po 2 godziny jeden raz w tygodniu (godziny popołudniowe).
Każda grupa będzie miała charakter zamknięty, co daje możliwość stworzenia warunków do aktywnej pracy terapeutycznej.
Program przewiduje również wsparcie psychologiczno – terapeutyczne dla dzieci – ofiar i obserwatorów przemocy oraz terapię systemowa rodziny. Wsparcie psychologiczno – terapeutyczne dla dzieci ze względu na ich wiek i specyfikę funkcjonowania zgodnie z fazami rozwojowymi, możliwościami poznawczymi i emocjonalnymi będzie miało charakter spotkań indywidualnych.
Terapia systemowa przewidziana jest dla par/rodzin, które będąc uwikłane w przemoc domową, ukończyły programy terapeutyczne, w których brały indywidualny udział i postanowiły przepracować obszary wspólnego funkcjonowania, które pozostają dla nich niesatysfakcjonujące.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ POMOCY
WIĘCEJ INFORMACJI MOGĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU 91 578 45 77 w.133