Grafika informująca o możliwości składania wniosków o dodatek węglowy

Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Rozwiązanie to jest wymiernym wsparciem dla wielu polskich rodzin w obliczu narastającego wzrostu cen węgla. W Stargardzie przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku węglowego zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dokumenty można składać także elektronicznie, przez system ePUAP

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć na 2 sposoby:

  • osobiście, składając go w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie, ul. Warszawska 9a wejście A (pok.1) lub wejście D (pok. 50 i 54)
  • za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP

Do pobrania wniosek o wypłatę dodatku węglowego:

Wnioski można także pobrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul.Warszawska 9a) – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r.  Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przesłana na adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca poda go we wniosku.

Więcej informacji pod linkiem Dodatek węglowy lub https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy