Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie realizuje program „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
W ramach programu wdrażane będą 2 moduły działań. Pierwszy ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy tj. wsparcie społeczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne, wsparcie w czynnościach dnia codziennego. Drugi ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do „opieki na odległość" poprzez zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa" wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji : przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencje pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) wezwać służby ratunkowe. Opaski bezpieczeństwa są już na bieżąco wydawane chętnym mieszkańcom Stargardu, którzy ukończyli 65 lat. Pierwsi seniorzy naszego miasta zostaną objęci monitoringiem w ramach teleopieki już od 1 czerwca br. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.
Z inicjatywy Ośrodka wraz z opaskami seniorzy otrzymają także „Kopery życia” zawierające informacje z krótkim opisem chorób, listą zażywanych leków, posiadanymi uczuleniami, a także danymi chorego oraz kontaktem do lekarza prowadzącego i najbliższych członków rodziny. To niezbędne informacje w trakcie udzielania pomocy medycznej. Kopertę będzie można umieścić np. na lodówce celem łatwego znalezienia jej przez służby ratunkowe.

Chętnych do otrzymania „opaski życia". mieszkańców Stargardu po 65 roku życia prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie. Osoba do kontaktu : Renata Skorupa - koordynator Programu tel: 91/578-45-71 wew. 102 lub 500 030 012