W dniu 22.06.22r. dzieci objęte wsparciem asystentów rodziny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wraz z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej mieli możliwość wspólnej integracji podczas warsztatów z ceramiki.
Wspólne zajęcia miały na celu promowanie wśród dzieci integracji społecznej, uwrażliwienie ich na potrzeby innych osób, zrozumienie pojęcia integracji, tolerancji, akceptacji jak również pokazanie dzieciom, że osoby z niepełnosprawnością aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Podczas wspólnej zabawy z gliną dzieci nie tylko miały możliwość poznania etapu produkcji ceramiki ale co najważniejsze miały możliwość wspólnego tworzenia wraz z uczestnikami warsztatów małych dzieł sztuki.


Po twórczej pracy, dzieci zwiedziły pracownie znajdujące się w warsztatach terapii zajęciowej i z bliska mogły zobaczyć czym zajmuje się dana pracownia, poznać różne techniki tworzenia zarówno przedmiotów z ceramiki, ozdób z różnych materiałów.
Na koniec naszego spotkania, podczas słodkiego poczęstunku zapewnionego przez jednego ze stargardzkich cukierników wszyscy razem dzielili się wrażeniami ze wspólnie spędzonego czasu …..
Promowanie wśród dzieci idei integracji społecznej osób zdrowych i niepełnosprawnych była możliwa dzięki gościnności i otwartości na współpracę Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Sikorskiego 16 w Stargardzie, placówki polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.