Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 Moduł I angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym.

Program będzie realizowany od maja do 31 grudnia 2022 r.

W związku z powyższym poszukujemy osób, które podjęłyby się współpracy.

Jeżeli jesteś osobą wrażliwą na los innych i chcesz bezinteresownie działać na rzecz osób potrzebujących, ta propozycja jest dla Ciebie!