Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek elektryczny wprowadzony ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm.) Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, niezależnie od dochodu, w przypadku, gdy są spełnione następujące warunki:

UWAGA! Tylko do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy oraz dodatek do innych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe,  inne rodzaje biomasy, gaz skroplony LPG lub olej opałowy) .

Więcej informacji oraz wzory wniosków znajdziecie Państwo na stronach:

Dodatek węglowy

Dodatek grzewczy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odwiedziły członkinie Klubu "Senior+" z os. Lotnisko, które przekazały dla naszych najbardziej potrzebujących podopiecznych wykonane własnoręcznie czapki i rękawiczki. Bardzo dziękujemy za okazane wsparcie, które będzie niezwykle przydatne w związku ze zbliżającym się okresem zimowym!

W związku ze zbliżającymi się mrozami i sezonem zimowym, w czasie których często zagrożone jest zdrowie i życie osób ubogich, bezdomnych, które nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie zwraca się z apelem do wszystkich, którzy widzą na ulicy osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach, czy na przystankach autobusowych, aby reagowali na każdy taki przypadek i o takich sytuacjach niezwłocznie informowali właściwe służby.

Coraz chłodniejsze noce to trudny czas dla osób, które zmagają się z kryzysem bezdomności. Osoby bezdomne poważnie narażone są na utratę zdrowia lub życia z uwagi na niebezpieczeństwo związane z wychłodzeniem organizmu. Pamiętajmy o tym, że każda reakcja i informacja przekazana służbom, może przyczynić się do uratowania czyjegoś zdrowia a nawet życia!

WIDZISZ OSOBĘ BEZDOMNĄ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY
ZAREAGUJ, POMÓŻ, ZGŁOŚ!

Od 8.11. (wtorek) będzie można składać wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie 2000 zł brutto za tonę. Dokumenty trzeba dostarczyć do siedziby PECu (Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej) przy ul. Nasiennej 6 – w dni robocze od 8:00 do 16:00.