Gmina ma obowiązek zapewnić schronienie, posiłek oraz niezbędne ubranie osobom, które są tego pozbawione. Dodatkowo osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, który polega na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.

WIDZISZ OSOBĘ BEZDOMNĄ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY
ZAREAGUJ, POMÓŻ, ZGŁOŚ

Całodobowa bezpłatna infolinia o numerze 800 170 010 oraz z telefonu komórkowego 696 031 168

Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych należy przekazywać do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie
ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard - pokój nr 73
od poniedziałku di piątku w godz. 7:30 — 15:30
tel. 91 578 45 77

Straży Miejskiej w Stargardzie tel. 986 lub 91 577 50 90
Policji tel. 997 lub 112

Najbliższa noclegownia/schronisko

CS CARITAS
ul. Krasińskiego 10
tel. 91 578 08 30
Ogrzewalnia tel. 571-605-194
Noclegowania tel. 512-780-482
Schronisko dla osób bezdomnych / Gminny Ośrodek Wsparcia tel. 571-605-194 lub 91 578-08-30

Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych
ul. Okulickiego 3
tel. 91 576-29-96