Realizując ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać:

  • poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do wyznaczonego stanowiska w Ośrodku, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi; Pracownik za pośrednictwem komputera z kamerą połączy się z tłumaczem języka migowego; tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem, a urzędnikiem; rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym


    albo
  • z usługi można skorzystać także nie wychodząc z domu; usługa dostępna jest pod linkiem:


Połącz z tłumaczem języka migowego


Odnośnik wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego. Dzięki czemu tłumacz pośredniczy w rozmowie telefonicznej z urzędnikiem.