W ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” przysługuje pomoc w formie:

  • posiłku dla dzieci w szkole
  • świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy)
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

O wskazaną pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 150% kryterium, dochodowego ustawy o pomocy społecznej, a w przypadku posiłku dla dzieci w szkole 200% przedmiotowego kryterium.. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, warunkiem koniecznym do przyznania wnioskowanej pomocy jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

 

Podania w powyższej sprawie należy składać w MOPS pokój nr 73.