Polityka senioralna jest jednym z podstawowych elementów polityki społecznej realizowanej w Stargardzie. Rozwijanie systemu wsparcia i aktywizacji seniorów to jeden z celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Stargard. Obejmuje działania od rozwijania usług społecznych poprzez rozwijanie oferty edukacyjnej dla osób starszych, promowanie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej, aż do działań na rzecz partycypacji społecznej osób starszych.

Przedsięwzięcia na rzecz seniorów podejmowane są we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Również z nimi opracowano Program działań na rzecz osób starszych „Stargard Przyjazny Starzeniu” 

Jesteś osobą w wieku senioralnym i potrzebujesz pomocy lub wsparcia możesz zgłosić się do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie.

Szczegółowych informacje na temat form pomocy dla Seniorów oferowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie znajdują się w poniższych odnośnikach:

Usługi opiekuńcze

Skierowanie do DPS

Świadczenie z pomocy społecznej:

Zasiłek stały

Zasiłek okresowy

Zasiłek celowy

Świadczenia niepieniężne

Posiłek w szkole i w domu

Świadczenia opiekuńcze:

Zasiłek pielęgnacyjny

Pozostałe formy pomocy:

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki energetyczne

Dodatek osłonowy

Program pn "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022

Program pn "Opieka wytchnieniowa" edycja 2022