Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.

Przedstawiamy harmonogram odbioru II tury żywności z Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa podprogram 2023, wydawanej przez Misja Dobra Nowina dla osób skierowanych przez nas Ośrodek (24 i 26 lipca, według pierwszej litery nazwiska) i osób bezdomnych. Osoby, które nie odebrały produktów z I tury, będą mogły odebrać od razu obie tury żywności.
Żywność wydawana będzie przy ul. Wojska Polskiego 21.
Od 01.07.2024 r. wchodzą istotne zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mi.in. przedłużenie legalnego pobytu do dnia 30 września 2025 r. obywatelom Ukrainy, którzy przybyli w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
 
Obywatele Ukrainy aby otrzymywać świadczenia rodzinne na okres lipiec – październik 2024 roku winni złożyć nowe wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych.
 
Świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku.
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Warszawska 9A, wejście A, pokój 1 w godzinach od 8.00 do 15.00, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, drogą online za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia lub w tradycyjnej formie papierowej w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Z dniem 1 lipca 2024 roku w życie wchodzi ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wygasza działania pomocowe wynikające z art. 13, który przewidywał m.in. możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł.

Przedstawiamy harmonogram odbioru I tury żywności z Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa podprogram 2023, wydawanej przez Misja Dobra Nowina dla osób skierowanych przez nas Ośrodek (24 i 26 czerwca, według pierwszej litery nazwiska) i osób bezdomnych.
Żywność wydawana będzie przy ul. Wojska Polskiego 21.