Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku PSYCHOLOGA i PRACOWNIKA SOCJALNEGO. Szczegółowe wymagania pod linkami:
PRACOWNIK SOCJALNY: http://mops.stargard.pl/index.php/ogloszenia/oferty-pracy/nabor-na-pozostale-wolne-stanowiska/127-poszukujemy-pracownika-socjalnego
PSYCHOLOG: http://mops.stargard.pl/index.php/ogloszenia/oferty-pracy/nabor-na-pozostale-wolne-stanowiska/126-poszukujemy-psychologa

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie przedstawia harmonogram wydawania żywności przez Misję Dobra Nowina w miesiącu sierpniu 2023

W minioną sobotę (27.05) uczestniczyliśmy w "Białej sobocie" - wydarzeniu zorganizowanym przez Przychodnię Wojskową w Stargardzie - łączącym badania profilaktyczne z festynem rodzinnym promującym zdrowy tryb życia. W zorganizowanym punkcie promowaliśmy realizowane przez nasz Ośrodek działania m.in. na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego, ze szczególnym akcentem na małoletnich. Do dyspozycji odwiedzających był psycholog. Odwiedzający nasz punkt mogli także zasięgnąć informacji w zakresie profilaktyki uzależnień oraz ogólnych zadań realizowanych przez Ośrodek ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dla najmłodszych uczestników przygotowaliśmy balony, starsi otrzymywali ulotki w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego małoletnich, wsparcia w zakresie Mieszkania Wytchnieniowego (Program finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego), profilaktyki uzależnień oraz broszurę Jak pomagamy? Informator Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie.

Wspólnie z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ w Stargardzie zapraszamy na "Białą Sobotę w plenerze". Kiedy?? Już w najbliższą sobotę (27.05.2023r.) w godzinach od 10:00 - 14:00! Gdzie?? Teren przychodni Al. Żołnierza 37!

Grafika z napisem Całodobowe Mieszkanie Wytchnieniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie w ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem całodobowej usługi opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie od 12 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Program „Opieki wytchnieniowej” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.