Dokumenty archiwalne są przechowywane w Składnicy Akt. Po upływie wymaganego prawem okresu przechowywania i po utracie praktycznego znaczenia dla  potrzeb Ośrodka dokumentacja ta jest niszczona za zgodą Archiwum Państwowego.

Skłądnica działa zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U 2006.97.673 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U.2002.167.1375).

Do korzystania z tego zasobu przez osoby trzecie konieczne jest zezwolenie Dyrektora Ośrodka.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 czerwiec 2022 10:02 Andrzej Ościak