Gmina Miasto Stargard Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskała dofinansowanie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” na zadanie o nazwie „Poprawa dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie”.

W ramach zawartej umowy nr PPA/000011/16/D z dnia 20 grudnia 2023 r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a Gminą Miastem Stargard zostanie zrealizowane przedsięwzięcie grantowe polegające na poprawie dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie do potrzeb osób niepełnosprawnych – zapewnienie podstawowej dostępności na poziomie gwarantującym równy udział w życiu wszystkim osobom korzystając z usług świadczonych przez jednostkę samorządu.

W ramach projektu punkty obsługi klienta zostaną wyposażone w pętle indukcyjne oraz możliwość zdalnego połączenia się z tłumaczem Polskiego Języka Migowego (PJM). Na stronie internetowej pojawią się także filmy przedstawiające w Polskim Języku Migowym (PJM) zakres zadań realizowanych przez Ośrodek. Teren przed Ośrodkiem zostanie wyposażony w beacony systemu YourWay, który poprzez komunikaty głosowe odczytywane przez aplikację np. na telefonie pomaga niewidzącym samodzielnie się poruszać,  co ułatwia im funkcjonowanie w przestrzeni publicznej.

Planowany termin realizacji projektu od 01.01.2024 do 30.06.2027 roku

Dofinansowanie na w/w zadanie w wysokości 27 395,20 zł, tj. 80%, całkowita wartość projektu 34 244,00 zł