Program pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Program skierowany jest do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz opiekunów pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do ww.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach:
– pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię MOPS,
– pobytu całodobowego w wydzielonym z zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Stargard lokalu mieszkalnym spełniającym kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych i posiadającym pozytywną opinię Gminy – Miasto Stargard.

Program realizowany od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy zdrowotne.

Budżet zadania: 797 001,57 zł
Kwota dofinansowania: 797 001,57 zł