Projekt pn. „Opieka wytchnieniowa” jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program skierowany jest do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do ww.

 

Usługa opieki wytchnieniowej jest świadczona w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię MOPS.

Program realizowany od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r.

Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy zdrowotne.

Budżet zadania: 288 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 288 000,00 zł