Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Poszukujemy osób empatycznych, mających doświadczenie w wychowywaniu dzieci, które czerpać będą satysfakcję z pomocy tym, którzy przeżywają trudności w życiu codziennym.

RODZINA WSPIERAJĄCA, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w tym:
-opiece i wychowaniu dziecka, prowadzenia gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

RODZINA WSPIERAJĄCA zajmuje się w szczególności : pomocą w planowaniu czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych, pomocą dzieciom w nauce, wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, utrzymanie higieny osobistej, sprzątanie.

Osoby chcące uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30, pod numerem tel. 91 578-45-83 wew.133.