W związku ze zbliżającymi się mrozami i sezonem zimowym, w czasie których często zagrożone jest zdrowie i życie osób ubogich, bezdomnych, które nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie zwraca się z apelem do wszystkich, którzy widzą na ulicy osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach, czy na przystankach autobusowych, aby reagowali na każdy taki przypadek i o takich sytuacjach niezwłocznie informowali właściwe służby.

Coraz chłodniejsze noce to trudny czas dla osób, które zmagają się z kryzysem bezdomności. Osoby bezdomne poważnie narażone są na utratę zdrowia lub życia z uwagi na niebezpieczeństwo związane z wychłodzeniem organizmu. Pamiętajmy o tym, że każda reakcja i informacja przekazana służbom, może przyczynić się do uratowania czyjegoś zdrowia a nawet życia!

WIDZISZ OSOBĘ BEZDOMNĄ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY
ZAREAGUJ, POMÓŻ, ZGŁOŚ!

Całodobowa bezpłatna infolinia o numerze 800 170 010 oraz z telefonu komórkowego 696 031 168

Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych należy przekazywać do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie
ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard - pokój nr 73
od poniedziałku di piątku w godz. 7:30 — 15:30
tel. 91 578 45 77

Straży Miejskiej w Stargardzie tel. 986 lub 91 577 50 90
Policji tel. 997 lub 112

Najbliższa noclegownia/schronisko

CS CARITAS
ul. Krasińskiego 10
tel. 91 578 08 30
Ogrzewalnia tel. 571-605-194
Noclegowania tel. 512-780-482
Schronisko dla osób bezdomnych / Gminny Ośrodek Wsparcia tel. 571-605-194 lub 91 578-08-30

Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych
ul. Okulickiego 3
tel. 91 576-29-96