Głównej zawartości

Damy rade – Jak opiekować się osobą chorą w domu

Projekt „Damy Radę” został zainicjowany przez Fundację TZMO SA Razem Zmieniamy Świat. Jego głównym celem jest pomoc osobom, które stanęły w obliczu konieczności zapewnienia opieki swoim bliskim z powodu ich zaawansowanego wieku, przewlekłej choroby lub innych poważnych schorzeń.

Dlatego właśnie powstał poradnik „Damy Radę”, który gromadzi najważniejsze informacje i wskazówki przydatne w opiece nad przewlekle chorym w domu. Poradnik można pobrać pod adresem: http://damy-rade.info/pobierz-lub-zamow/  Znajdują się w nim odpowiedzi na pytania: jak przygotować się do opieki, jak przystosować mieszkanie do potrzeb osoby niesamodzielnej oraz jak dbać o jej pielęgnację, aby uniknąć jednego z największych problemów osób długotrwale unieruchomionych, czyli odleżyn. Przeczytasz także, jak postępować, żeby w tej trudnej sytuacji zadbać także o własne zdrowie oraz o jakich dokumentach powinieneś pamiętać, by skorzystać z przysługujących Ci świadczeń oraz uniknąć niepotrzebnych trudności w przypadku załatwiania spraw urzędowych.

 

Uzupełnieniem wskazówek zawartych w Poradniku jest strona internetowa www.damy-rade.info, na której znajduje się jeszcze więcej informacji przydatnych w codziennej opiece nad osobą niesamodzielną. Tutaj też na bieżąco będziemy aktualizować i dodawać nowe informacje przydatne w opiece nad osobami niesamodzielnymi.

Dla osób, które chciałyby poszerzać swoją wiedzę w sposób praktyczny, będą zorganizowane bezpłatne warsztaty z udziałem ekspertów do spraw opieki nad osobami niesamodzielnymi. Podczas warsztatów opiekunowie uczą się m.in. prawidłowej pielęgnacji i toalety chorego, dobierania odpowiednich wyrobów chłonnych oraz poznają techniki profilaktyki przeciwodleżynowej. Uczestnictwo w warsztatach daje także możliwość indywidualnej konsultacji ze specjalistą na temat konkretnego problemu, z którym opiekun sobie nie radzi.