Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje, że realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I i II - na rok 2022. Program w 100% jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Celem programu jest wsparcie stargardzkich seniorów 65+, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia poprzez:

  • Świadczenie codziennej pomocy w miejscu zamieszkania skierowanej do 50 seniorów zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami realizowanej przez zaangażowanych wolontariuszy i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
  • Dostęp do tzw. „opieki na odległość” dla 100 seniorów, która poprawi ich poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

Moduł I
pozwalający na udzielenie wsparcia seniorom w miejscu zamieszkania poprzez zaangażowanie wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia oraz poprzez wsparcie pracowników ośrodka pomocy społecznej.

Moduł II
mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” poprzez zakup usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu.

DOFINANSOWANIE
192 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
192 000 zł