Głównej zawartości

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie ogłasza przetarg na remont pokryć dachowych  w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie prowadzony w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p.  

Zamówienie prowadzone jest poprzez Platformę zakupową Open Nexus https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard/proceedings
Bezpośredni link do postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/521846

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie ogłasza przetarg na wytwarzanie, dostawę i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego w roku szkolnym 2021/2022  prowadzony w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p.  

Zamówienie prowadzone jest poprzez Platformę zakupową Open Nexus https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard/proceedings
Bezpośredni link do postępowania 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/481680

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wytwarzanie, dostawę i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wytwarzanie, dostawę i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego w roku szkolnym 2020/2021

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 24.08.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wytwarzanie, dostawę i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego w roku szkolnym 2018/2019.