Głównej zawartości

Zapraszamy do złożenia oferty na „Dostawę „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Miasta Stargard w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu” - w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Termin składnia ofert: 07.04.2022r. do godz. 15:00 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie , ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard, tel. 91 578-45-83, fax. 91 577-00-01zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych i papierniczych dla  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Termin realizacji zamówienia: do 11 grudnia 2020r.

Miejsce i termin złożenia oferty:    e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12 listopada 2020r. do godzin 15:00 

Termin otwarcia/rozpatrzenia ofert: 13 listopada 2020r.

 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w formie wypełnionego arkusza kalkulacyjnego 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z dowolnym wykonawcą, który złożył ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do  podjęcia decyzji o niewybraniu żadnego wykonawcy, a także do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia w zależności od posiadanych środków finansowych.

Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze od decyzji zamawiającego w sprawie wyboru wykonawcy. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński, tel. 91 578-45-83, fax. 91 577-00-01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zaprasza do złożenia oferty cenowej na: dostawę narzędzi i środków czystości wg zestawienia stanowiącego  załącznik do zapytania.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński, tel. 91 578-45-83, fax. 91 577-00-01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych zgodnie ze specyfikacją z załącznika.

W ZWIĄZKU Z BŁĘDAMI W  KOLUMNIE "Razem" W PLIKU "formularz_ofertowy_matbiur13.doc" W ZAŁĄCZNIKACH UDOSTĘPNIAMY POPRAWIONY PLIK!!. W PLIKU "formularz_mat.biurowe.xls" ORAZ "podzial_na_dzialy.pdf" ŁĄCZNE ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI SĄ PRAWIDŁOWE.

JEDNOCZEŚNIE W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2013R. CELEM UMOŻLIWIENIA DOKONANIA STOSOWNYCH POPRAWEK W FORMULARZACH OFERTOWYCH.

INFORMUJEMY, ŻE ZAMAWIAJĄCY W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA STARYM (BŁĘDNYM) FORMULARZU OFERTOWYM - PRZELICZY WARTOŚĆ OFERTY ZGODNIE Z PRAWIDŁOWYMI ILOŚCIAMI STOSUJĄC PRZEDŁOŻONE PRZEZ WYKONAWCĘ CENY JEDNOSTKOWE ORAZ NIEZWŁOCZNIE POINFORMUJE O TYM FAKCIE OFERENTA.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim informuję, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w formie zapytania cenowego na skład, wydruk i dostawę druków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wybrano ofertę Wykonawcy:
The ChallenegeGroup A.J. Molscy Sp.j. ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, oferującego wykonanie całości przedmiotu zamówienia za kwotę 3047,20 zł brutto.