Głównej zawartości

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na  świadczenie usług w zakresie zarządzania Pracowniczych Planów Kapitałowych u Zamawiającego (dalej PPK) wdrożenia i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Zamawiającego 

Oferta winna być złożona w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a , 73-110 Stargard, najpóźniej w terminie do 17.12.2020r. do godz. 11.00 - osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierem

Więcej szczegółów w załączniku