Głównej zawartości

 

Terminy wypłat w 2022 r.

 

 

 

Planowane terminy wypłat (data przelewu z konta MOPS)

 

świadczeń wychowawczych (500+),

 

świadczeń rodzinnych,

 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 

 

 

Miesiąc

Dzień wypłaty

Styczeń 2022

12 i 25

Luty 2022

11 i 25

Marzec 2022

11 i 25

Kwiecień 2022

12 i 25

Maj 2022

12 i 25

Czerwiec 2022

13 i 24

Lipiec 2022

12 i 25

Sierpień 2022

11 i 25

Wrzesień 2022

12 i 23

Październik 2022

11 i 25

Listopad 2022

14 i 25

Grudzień 2022

12 i 21