Głównej zawartości

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. nie będzie już realizatorem Programu „Dobry Start” (300+). Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu  przyzna i wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

Na platformie PUE ZUS został przygotowany specjalny kreator, który ma pomóc w wypełnianiu formularza. Osobom, które do tej pory nie korzystały z platformy elektronicznej PUE ZUS pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomogą w założeniu profilu i wypełnieniu wniosku.