Głównej zawartości

Zespół Interdyscyplinarny w Stargardzie  w składzie:
1) Sylwia Raszke - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie,
2) Justyna Juszczak - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie ,
3) Joanna Machocka - Miejski  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Stargardzie ,
4) Ewa Pakulska - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stargardzie ,
5) Wanda Stelmach - Sąd Rejonowy w Stargardzie , Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych, rodzinnych i nieletnich,
6) Ilona Pawińska - Sąd Rejonowy w Stargardzie, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych, rodzinnych i nieletnich,
7) Robert Ceglarek - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie ,
8) Joanna Kołodziejczyk - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie ,
9) Ewa Lipiec - Zakład Medycyny Szkolnej w Stargardzie ,
10) Aneta Parzybut - Szkoła Podstawowa nr4 w Stargardzie,
11) Sławomir Kuczyński - Szkoła Podstawowa nr 7 w Stargardzie ,
12) Anna Walukiewicz- Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie,
13) Wojciech Kieliszak - Żandarmeria Wojskowa,
14) Agnieszka Urbańska - Miejski  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Stargardzie

Szczegółowe warunki pracy Zespołu określa Uchwała Nr XII/151/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim.