Głównej zawartości

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej (umowa zlecenie) w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 - 1 osoba

Jesteś osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym i potrzebujesz wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej??

A może jesteś opiekunem dziecka niepełnosprawnego lub osoby pełnoletniej ze znacznym stopniem niepełnosprawności i potrzebujesz chwili wytchnienia??

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie od 01.04. 2021r. do 31.12.2021r. realizuje skierowane do Ciebie resortowe programy "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" i "Opieka wytchnieniowa"

Zapraszamy!

  

Programy Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej i Opieka Wytchnieniowa -  edycja 2021 finansowany jest ze
środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

 

Projekt pn. Opieka wytchnieniowa” jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Program skierowany jest do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do ww.

Usługa opieki wytchnieniowej jest świadczona w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię MOPS.

Program realizowany od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r.

Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy zdrowotne.

Budżet zadania: 200 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Ogłoszenie naboru uczestników do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2021”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie w ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem wytchnieniowym.

Program realizowany będzie od 01.04. 2021r. do 31.12.2021r.

Program „opieki wytchnieniowej” skierowany jest do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.