Głównej zawartości

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem .

Program realizowany będzie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia  przy wykonywaniu  czynności dnia codziennego, poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia oraz uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: załatwianiu spraw urzędowych,  wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc, a w przypadku dzieci zaprowadzaniu ich do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje o naborze kandydatów na stanowisko ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej : „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
Poszukujemy osób chcących podjąć pracę jako asystent osoby niepełnosprawnej.
Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.