styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

Dodatki
Mieszkaniowe

 

Dodatki
Mieszkaniowe

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatki
Mieszkaniowe

 

 

Dodatki
Mieszkaniowe

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Dodatki
Mieszkaniowe

Dodatki
Mieszkaniowe

Dodatki
Mieszkaniowe

 

Dodatki
Mieszkaniowe

 

Dodatki
Mieszkaniowe

Dodatki
Mieszkaniowe

 

Dodatki
Mieszkaniowe

Dodatki
Mieszkaniowe

 

11

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

 

 

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

 

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

 

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

12

 

 

 

 

Pomoc społeczna

KONTO
POCZTA

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

 

 

 

 

 

 

13

Pomoc społeczna

KONTO
POCZTA

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

 

 

 

 

 

 

Pomoc społeczna

KONTO
POCZTA

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

 

14

 

Pomoc społeczna

KONTO
POCZTA

Pomoc społeczna

KONTO
POCZTA

Pomoc społeczna

KONTO
POCZTA

 

Pomoc społeczna

KONTO
POCZTA

Pomoc społeczna

KONTO
POCZTA

Pomoc społeczna

KONTO
POCZTA

Pomoc społeczna

KONTO
POCZTA

 

Pomoc społeczna

KONTO
POCZTA

Pomoc społeczna

KONTO
POCZTA

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Stypendia

KONTO
POCZTA

 

 

 

 

 

 

 

20

Stypendia

KONTO
POCZTA

Stypendia

KONTO
POCZTA

Stypendia

KONTO
POCZTA

Stypendia

KONTO
POCZTA

 

Stypendia

KONTO
POCZTA

 

 

Stypendia

KONTO
POCZTA

Stypendia

KONTO
POCZTA

Stypendia

KONTO
POCZTA

Stypendia

KONTO
POCZTA

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

 

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

 

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

 

 

 

26

 

 

 

 

 

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
Alimenty

KONTO
POCZTA

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31