Głównej zawartości


Od 1 listopada 2012 roku na mocy  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych wzrosną również kwoty kryteriów dochodowych oraz wysokości zasiłków rodzinnych w świadczeniach rodzinnych:

 

Rodzaj

Obecnie obowiązujące kwoty

Kwoty od 1 listopada 2012r.

Kwoty od 1 listopada 2014r.

dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej

504 zł/os

539 zł/os.

574 zł/os

dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej  w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności

583 zł/os.

623 zł/os.

664 zł/os.

 

W nowym okresie zasiłkowym (od 1 listopada 2012r.)  wysokość zasiłku rodzinnego będzie wynosił odpowiednio miesięcznie:

  • 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, (obecnie obowiązuje kwota 68 zł – wzrost o 9 zł);

 

  • 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, , (obecnie obowiązuje kwota 91 zł – wzrost o 15 zł)

 

  • 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia (obecnie obowiązuje kwota 98 zł – wzrost o 17 zł)

Wysokości pozostałych świadczeń pozostają bez zmian.