Głównej zawartości

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Wniosek o przyznanie świadczeń z FA należy złożyć bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W Stargardzie Szczecińskim wniosek składa się w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a.